Necazuri Binecuvântate

Nimeni nu ar vrea să aibă necazuri și totuși ele vin, uneori val după val. Cine se poate aștepta ca din amărăciune să iasă dulceață? Dar aceasta este metoda lui Dumnezeu să preschimbe necazurile în bucurii, dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Vai, câte necazuri nu sunt consecințe directe ale neascultării noastre de Dumnezeu, ale păcatelor noastre! Continue reading Necazuri Binecuvântate

Hristos a Înviat

La Paști creștinii se salută cu “Hristos a înviat” dar nu toți se bucură de adevărul acesta, fiindcă cei mai mulți îl rostesc doar dela buze, însă nu îl cred cu inima. Dacă ar fi crezut, Hristosul înviat i-ar fi înviat și pe ei la o viață nouă. Dar, vai, ei nu au avut o … Continue reading Hristos a Înviat

Străpuns Pentru Noi

În viziunea sa profetică, Isaia, cu mai mult de 700 ani înainte de Domnul Isus, vede pe Omul durerii. El vede în față Golgota. Ne arată realitatea suferințelor îndurate de Domnul Isus. Dar Isaia vede și efectul suferințelor Lui. El spune “prin ranele Lui suntem tămăduiți.” Continue reading Străpuns Pentru Noi

În Luptă cu Dumnezeu

Dacă vezi că deatâtea ori te-ai împotrivit Domnului şi că pentru acestea meriţi osânda veşnică, totuşi însă ai vrea să trăeşti, să știi că Dumnezeu e gata să te ierte, să-ţi dea viaţa. Apoi înoirea vieţii, belşugul binecuvântărilor, starea de har, dulcea vieţuire cu El zi de zi, sunt dovezi că El a acceptat predarea noastră. Continue reading În Luptă cu Dumnezeu